Hizmetlerimiz

Küreselleşen rekabet ortamında güvenilir, dinamik, global düşünüp makro uygulayan, yeni teknoloji ve yaklaşımları kullanan, çözüm odaklı, ekip ruhu taşıyan, konusunda bilgili ve müşterilerimize değer katan öncü bir kuruluşuz.

İHRACAT GÜMRÜKLEME HİZMETİ

Türkiye gümrük bölgesinden yabancı ülkelere göndermek istediğiniz her türlü eşya; cinsine, gideceği ülkeye, gönderim şekline ve ihracat türlerine göre ayrı ayrı belgeler düzenlenmesine; muhtelif yetkili mercilerden belge izninin alınmasına, onaylanmasına ve gümrük idarelerinde gümrükleme işlemlerine tabidir.

Bek Gümrük Müşavirliği; Gümrük, İhracat Rejimi, Türk Parasını Koruma Kanunu, Kaçakçılık Kanunu, Uluslararası anlaşmalar ile sair birçok bağlayıcı Dış Ticaret Mevzuatlarına göre, ihracatçı ve alıcının ülke kriterlerini göz önünde bulundurarak gümrük evrakları düzenlemekte, gümrükleme ve güncel mevzuat konularında ihracatçı firmalara lojistik destek vermektedir.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Firmanın dış ticaretle ilgili yaptığı veya yapacağı her türlü yatırımda firmayı yönlendirmek, firmanın gümrük idareleri ile olan ilişkilerini olumlu tutmak, firmayı dış ticaret ve gümrükle ilgili konularda tüm resmi ve özel kurumlara karşı temsil etmek, firmanın konu ile ilgili gümrük mercilerinde yapacağı toplantılara firma temsilcileri ile birlikte katılmak,

yurtiçi veya yurtdışı dış ticaret ve gümrük mevzuatlarını firma adına araştırmak, gümrük mevzuatlarında firmanın lehine veya aleyhine gelişen mevzuat değişikliklerinden firmayı haberdar etmek, menşe, kota, kıymet, tarife ve bağlayıcı tarife gibi konularda, uluslararası anlaşmalar ve mevzuat hükümlerini dikkate alarak firmayı bilgilendirmek görevimizdir.


DİĞER GÜMRÜK HİZMETLERİ

• Transit işlemleri

• Posta Gümrüğü işlemleri

• Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili işlemler

• Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler

• Geri Gelen Eşya işlemleri

YGM

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilmesi öngörülen hizmetlerin mevzuata uygun, etik kurallara uyarlı, eksiksiz, süratli ve güvenli olarak sağlamaktayız


HİZMETLERİMİZ

• Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları

• İhracat Rejimi Uygulamaları

• Transit Rejimi Uygulamaları

• Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri

• Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

• Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları

• Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tespiti

• Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları

• Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

• ATA karnesi İşlemleri

• Gümrüklerde bilgi/itiraz vb. konularda, hertürlü işlem ve takibi

• Serbest Bölge Uygulamaları

• Bağlayıcı Tarife İşlemleri

• İl Tarım ve Zirai Karantina İşlem Takip

• TSE

• Posta, Kargo işlemleri

• Muafiyet ve İstisna Uygulamaları

• Danışmanlık

• Devir işlemleri

• Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği İşlemleri

• G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti